Nie pokazuj więcej tej informacji

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasz serwis internetowy gromadzi i zapisuje w pamięci komputerów Użytkowników serwisu krótkie informacje tekstowe (tzw. „cookies”). W dowolnym momencie istnieje możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki, aby wyłączyć ten mechanizm. Konfiguracja, która dopuszcza używanie cookies oznacza, że Użytkownicy wyrażają na powyższe zgodę. Aby dowiedzieć się więcej proszę zapoznać się z Polityką Plików Cookies.

Metoda getPostalCodeServices

Metoda pozwala zweryfikować poprawność podanego kodu pocztowego oraz pobrać usługi DHL dostępne dla tego kodu. Wynik działania metody może zależeć od godziny wywołania metody (dostępność usług Domestic 9 oraz Domestic 12).


W przypadku kodu pocztowego nie obsługiwanego przez DHL (lub niepoprawnego) metoda zwróci informację o braku dostępnych usług dla tego kodu. Podczas sprawdzania restrykcji na dzień bieżący metoda zwróci możliwe okienko czasowe tylko, jeśli zamówienie kuriera jest jeszcze w danym dniu możliwe.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
postCode string Tak Kod pocztowy w formacie 5 cyfr (bez kreski)
pickupDate string Tak Data, dla której sprawdzamy dostępność usług (w formacie RRRR-MM-DD)

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
domesticExpress9 bool - Dostępność usługi Domestic 09
domesticExpress12 bool - Dostępność usługi Domestic 12
deliveryEvening bool - Dostępność usługi Doręczenie wieczorne
pickupOnSaturday bool - Dostępność usługi Nadanie w sobotę
deliverySaturday bool - Dostępność usługi Doręczenie w sobotę
exPickupFrom string - Godzina, od której możliwy jest zbiór przesyłek ekspresowych
exPickupTo string - Godzina, do której możliwy jest zbiór przesyłek ekspresowych
drPickupFrom string - Godzina, od której możliwy jest zbiór przesyłek drobnicowych
drPickupTo string - Godzina, do której możliwy jest zbiór przesyłek drobnicowych

Przykład wywołania

<getPostalCodeServices>
  <authData>
    <username>testomir</username>
    <password>testalski</password>
  </authData>
  <postCode>00909</postCode>
  <pickupDate>2012-11-23</pickupDate>
</getPostalCodeServices>