Nie pokazuj więcej tej informacji

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasz serwis internetowy gromadzi i zapisuje w pamięci komputerów Użytkowników serwisu krótkie informacje tekstowe (tzw. „cookies”). W dowolnym momencie istnieje możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki, aby wyłączyć ten mechanizm. Konfiguracja, która dopuszcza używanie cookies oznacza, że Użytkownicy wyrażają na powyższe zgodę. Aby dowiedzieć się więcej proszę zapoznać się z Polityką Plików Cookies.

Metoda grupująca createShipmentReturn

Metoda pozwalającą na tworzenie przesyłki i etykiety zwrotnej zarówno z listem nadawczym jak i bez niego.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
serviceType string Tak Rodzaj usługi, możliwe wartości:
ZC Zwrot connect ZK Zwrot krajowy
shipmentInfo - informacja o płatności
bookCourier string Tak zamówienie kuriera
billing string Tak informacja o płatności
shipmentTime - informacja o czasie nadania przesyłki
labelExpDate string Tak data wygaśnięcia etykiety
labelType string - Typ etykiety zwrotnej
content string(30) Tak Zawartość przesyłki
comment string(100) Nie Dodatkowy komentarz, do wydruku na liście przewozowym.
Pierwsze 50 znaków wiadomości zostanie również przekazane kurierowi jako uwagi zleceniodawcy
reference string(20) Nie Numer referencyjny przesyłki
shippingPaymentType string Tak Określenie strony, która zostanie obciążona kosztami, możliwe opcje:
SHIPPER - nadawca,
RECEIVER - odbiorca,
USER - strona trzecia
billingAccountNumber integer Tak Numer klienta, który będzie obciążony kosztami
shipper oraz receiver - dane adresowe nadawcy oraz odbiorcy
country string(2) Tak Kraj odbiorcy
isPackstation bool Nie Doręczenie do DHL Parcelstation
isPostfiliale bool Nie Doręczenie do DHL Parcelshop
postnummer string(10) Nie Numer klienta - wymagane tylko dla DE przy doręczeniu do paczkomatu
name string(60) Tak Nazwa (imię i nazwisko bądź nazwa firmy)
postalCode string Tak Kod pocztowy
city string(17) Tak Miejscowość
street string(35) Tak Ulica
houseNumber string(10) Tak Numer domu
W przypadku doręczenia do DHL Parcelstation lub DHL Parcelshop - numer parcelstation lub parcelshop suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
apartmentNumber string(10) Nie Numer lokalu suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
preaviso oraz contact - dane do preawizacji / kontaktubezpłatne
personName string(50) Nie Nazwa osoby kontaktowej
phoneNumber string(9) Nie Numer telefonu (9 cyfr)
emailAddress string(100) Nie Adres email
pieceList - dane nt. paczek w przesyłce
type string Tak Typ paczki, możliwe wartości:
ENVELOPE - przesyłka kopertowa
PACKAGE - paczka
PALLET - paleta
weight integer Tak Waga paczki(w kilogramach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
width integer Tak Szerokość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
height integer Tak Wysokość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
length integer Tak Długość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
quantity integer Tak Ilość paczek tego typu

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentNotificationNumber string - Identyfikator przesyłki
dispatchNotificationNumber string - Identyfikator zamówienia (jeśli zamówiony kurier)
labelType string - Typ etykiety zwrotnej
labelFormat string - Format MIME etykiety
labelContent string - Zawartość etykiety (zakodowana w base64)

Przykłady wywołania

<authData>
  <username>testomir</username>
  <password>testalski</password>
</authData>
<shipment>
  <shipmentInfo>
    <serviceType>ZC</serviceType>
    <bookCourier>true</bookCourier>
    <billing>
      <shippingPaymentType>SHIPPER</shippingPaymentType>
      <!-- określenie strony, która zostanie obciążona kosztami, możliwe opcje serviceType:
        SHIPPER - płaci nadawca
        RECEIVER - płaci odbiorca
        USER - płatność trzecia strona -->
      <billingAccountNumber>1204663</billingAccountNumber>
      <paymentType>BANK_TRANSFER</paymentType>
      <!-- wybór sposobu płatności, możliwe wartości paymentType:
         CASH - płatność gotówką
         BANK_TRANSFER - przelew (tylko dla klientów z umową i numerem SAP) -->
      <costsCenter>ABC1235</costsCenter>
    </billing>
    <specialServices>
      <item>
        <serviceType>UBEZP</serviceType>
        <serviceValue>20000</serviceValue>
      </item>
    </specialServices>
    <shipmentTime>
      <labelExpDate>2017-07-31</labelExpDate>
    </shipmentTime>
    <labelType>BLP</labelType>
    <!-- wybór etykiety zwrotnej, możliwe wartości labelType:
      LP - list przewozowy
      BLP - etykieta BLP w formacie PDF
      ZBLP - etykieta BLP w formacie drukarek Zebra -->
  </shipmentInfo>
  <content>Gra komputerowa</content>
  <comment>ostrożnie</comment>
  <reference>REF TESTREF TESTSTOP</reference>
  <ship>
    <shipper>
      <preaviso>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </preaviso>
      <contact>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </contact>
      <address>
        <country>CZ</country>
        <name>Janek</name>
        <postalCode>50011</postalCode>
        <city>Test</city>
        <street>Test</street>
        <houseNumber>9</houseNumber>
        <apartmentNumber>59</apartmentNumber>
      </address>
    </shipper>
    <receiver>
      <preaviso>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </preaviso>
      <contact>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </contact>
      <address>
        <country>PL</country>
        <name>Ja</name>
        <postalCode>00001</postalCode>
        <city>Wawa</city>
        <street>Leśna</street>
        <houseNumber>9</houseNumber>
        <apartmentNumber>59</apartmentNumber>
      </address>
    </receiver>
  </ship>
  <pieceList>
    <item>
      <type>ENVELOPE</type>
      <!-- typ paczki, możliwe wartości:
        ENVELOPE - przesyłka kopertowa
        PACKAGE - paczka
        PALLET - paleta -->
      <quantity>1</quantity>
    </item>
    <item>
      <type>PACKAGE</type>
      <weight>20</weight>
      <width>60</width>
      <height>40</height>
      <length>40</length>
      <quantity>1</quantity>
    </item>
  </pieceList>
</shipment>