Nie pokazuj więcej tej informacji

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasz serwis internetowy gromadzi i zapisuje w pamięci komputerów Użytkowników serwisu krótkie informacje tekstowe (tzw. „cookies”). W dowolnym momencie istnieje możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki, aby wyłączyć ten mechanizm. Konfiguracja, która dopuszcza używanie cookies oznacza, że Użytkownicy wyrażają na powyższe zgodę. Aby dowiedzieć się więcej proszę zapoznać się z Polityką Plików Cookies.

Metoda grupująca createShipmentReturn

Metoda pozwalającą na tworzenie przesyłki i etykiety zwrotnej zarówno z listem nadawczym jak i bez niego.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
serviceType string Tak Rodzaj usługi, możliwe wartości:
ZC Zwrot connect ZK Zwrot krajowy
shipmentInfo - informacja o płatności
bookCourier string Tak możliwość nadania przesyłki zwrotnej kurierem
billing - informacja o płatności
shippingPaymentType string Tak Określenie strony, która zostanie obciążona kosztami, możliwe opcje:
RECEIVER - odbiorca
billingAccountNumber integer Tak Numer klienta, który będzie obciążony kosztami
paymentType string Tak Wybór sposobu płatności, możliwe wartości:
BANK_TRANSFER - przelew (tylko dla klientów z umową i numerem SAP)
costsCenter string(20) Nie Miejsce powstawania kosztów
specialServices - zamawianie usług dodatkowych
serviceType string Nie Rodzaj usługi dodatkowej, możliwe wartości:
UBEZP - Ubezpieczenie przesyłki - tylko dla przesyłek krajowychdodatkowo płatne
serviceValue float Nie Deklarowana wartość, wymagana podczas zamawiania usług ubezpieczenie
textInstruction string(32) Nie Nazwa dokumentu zwrotnego w usłudze ROD
collectOnDeliveryForm string Nie Forma zwrotu pobrania w usłudze COD, dostępne wartości:
BANK_TRANSFER - przelew (tylko dla klientów z umową i numerem SAP)
shipmentTime - informacja o czasie nadania przesyłki
labelExpDate string Tak data wygaśnięcia etykiety
labelType string - Wybór etykiety zwrotnej, możliwe wartości:
BLP - etykieta BLP w formacie PDF
LBLP - etykieta BLP w formacie PDF A4
ZBLP - etykieta BLP w formacie drukarek Zebra
Jeżeli używacie Państwo drukarki laserowej – etykieta wygenerowana w pliku pdf – parametr BLP
Jeżeli używacie Państwo drukarki termicznej zebra - etykieta wygenerowana w pliku zpl – parametr ZBLP
content string(30) Tak Zawartość przesyłki
comment string(100) Nie Dodatkowy komentarz, do wydruku na liście przewozowym.
reference string(20) Nie Numer referencyjny przesyłki
primaryWaybillNumber string Nie Numer przesyłki pierwotnej
shippingPaymentType string Tak Określenie strony, która zostanie obciążona kosztami, możliwe opcje:
RECEIVER - odbiorca
billingAccountNumber integer Tak Numer klienta, który będzie obciążony kosztami
shipper oraz receiver - dane adresowe nadawcy oraz odbiorcy
country string(2) Tak Kraj odbiorcy
isPackstation bool Nie Doręczenie do DHL Parcelstation
isPostfiliale bool Nie Doręczenie do DHL Parcelshop
postnummer string(10) Nie Numer klienta - wymagane tylko dla DE przy doręczeniu do paczkomatu
name string(60) Tak Nazwa (imię i nazwisko bądź nazwa firmy)
postalCode string Tak Kod pocztowy
city string(17) Tak Miejscowość
street string(35) Tak Ulica
houseNumber string(10) Tak Numer domu
Suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
apartmentNumber string(10) Nie Numer lokalu suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
preaviso oraz contact - dane do preawizacji / kontaktubezpłatne
personName string(50) Nie Nazwa osoby kontaktowej
phoneNumber string(9) Nie Numer telefonu (9 cyfr)
emailAddress string(100) Nie Adres email
pieceList - dane nt. paczek w przesyłce
type string Tak Typ paczki, możliwe wartości:
ENVELOPE - przesyłka kopertowa
PACKAGE - paczka
weight integer Tak Waga paczki(w kilogramach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
width integer Tak Szerokość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
height integer Tak Wysokość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
length integer Tak Długość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
quantity integer Tak Ilość paczek tego typu
nonStandard bool Nie Oznaczenie, że paczka jest niestandardowa (true / false)
blpPieceId string(32) Nie Identyfikator paczki (JJD) na etykietę BLP (dla klientów, którzy prowadzą własną numerację)

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentNotificationNumber string - Identyfikator przesyłki
dispatchNotificationNumber string - Identyfikator zamówienia (jeśli zamówiony kurier)
labelType string - Typ etykiety zwrotnej
labelFormat string - Format MIME etykiety
labelContent string - Zawartość etykiety (zakodowana w base64)

Przykłady wywołania

<authData>
  <username>testomir</username>
  <password>testalski</password>
</authData>
<shipment>
  <shipmentInfo>
    <serviceType>ZC</serviceType>
    <bookCourier>true</bookCourier>
    <billing>
      <shippingPaymentType>RECEIVER</shippingPaymentType>
      <!-- określenie strony, która zostanie obciążona kosztami, możliwe opcje serviceType:
        RECEIVER - płaci odbiorca -->
      <billingAccountNumber>1204663</billingAccountNumber>
      <paymentType>BANK_TRANSFER</paymentType>
      <!-- wybór sposobu płatności, możliwe wartości paymentType:
         BANK_TRANSFER - przelew (tylko dla klientów z umową i numerem SAP) -->
      <costsCenter>ABC1235</costsCenter>
    </billing>
    <specialServices>
      <item>
        <serviceType>UBEZP</serviceType>
        <serviceValue>20000</serviceValue>
      </item>
    </specialServices>
    <shipmentTime>
      <labelExpDate>2017-07-31</labelExpDate>
    </shipmentTime>
    <labelType>BLP</labelType>
    <!-- wybór etykiety zwrotnej, możliwe wartości labelType:
      BLP - etykieta BLP w formacie PDF
      LBLP - etykieta BLP w formacie PDF A4
      ZBLP - etykieta BLP w formacie drukarek Zebra -->
  </shipmentInfo>
  <content>Gra komputerowa</content>
  <comment>ostrożnie</comment>
  <reference>REF TESTREF TESTSTOP</reference>
  <primaryWaybillNumber>nr zlecenia</primaryWaybillNumber>
  <ship>
    <shipper>
      <preaviso>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </preaviso>
      <contact>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </contact>
      <address>
        <country>CZ</country>
        <name>Janek</name>
        <postalCode>50011</postalCode>
        <city>Test</city>
        <street>Test</street>
        <houseNumber>9</houseNumber>
        <apartmentNumber>59</apartmentNumber>
      </address>
    </shipper>
    <receiver>
      <preaviso>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </preaviso>
      <contact>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </contact>
      <address>
        <country>PL</country>
        <name>Ja</name>
        <postalCode>00001</postalCode>
        <city>Wawa</city>
        <street>Leśna</street>
        <houseNumber>9</houseNumber>
        <apartmentNumber>59</apartmentNumber>
        <postnummer>123456789</postnummer>
        <isPackstation>false</isPackstation>
        <isPostfiliale>false</isPostfiliale>
      </address>
    </receiver>
  </ship>
  <pieceList>
    <item>
      <type>PACKAGE</type>
      <!-- typ paczki, możliwe wartości:
        ENVELOPE - przesyłka kopertowa
        PACKAGE - paczka -->
      <weight>20</weight>
      <width>60</width>
      <height>40</height>
      <length>40</length>
      <quantity>1</quantity>
    </item>
  </pieceList>
</shipment>