Nie pokazuj więcej tej informacji

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasz serwis internetowy gromadzi i zapisuje w pamięci komputerów Użytkowników serwisu krótkie informacje tekstowe (tzw. „cookies”). W dowolnym momencie istnieje możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki, aby wyłączyć ten mechanizm. Konfiguracja, która dopuszcza używanie cookies oznacza, że Użytkownicy wyrażają na powyższe zgodę. Aby dowiedzieć się więcej proszę zapoznać się z Polityką Plików Cookies.

Metoda grupująca createShipment

Przy pomocy tej metody możliwe jest - w jednym żądaniu - utworzenie przesyłki i zamówienie kuriera.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
dropOffType string Tak Rodzaj żądania, wartość słownikowa; możliwe wartości:
REGULAR_PICKUP - utworzenie przesyłki bez restrykcji
REQUEST_COURIER - utworzenie przesyłki i zamówienie kuriera
COURIER_ONLY - zamówienie kuriera
serviceType string Tak
(Niewymagane dla przesyłek międzynarodowych)
Typ usługi przewozowej, wartość słownika; możliwe wartości:
AH - przesyłka krajowa
09 - usługa Domestic 09
12 - usługa Domestic 12
EK - przesyłka Connect
PI - przesyłka International
PR - produkt Premium
labelType string Tak Wybór etykiety zwrotnej, możliwe wartości:
LP - list przewozowy
BLP - etykieta BLP w formacie PDF
LBLP - etykieta BLP w formacie PDF A4
ZBLP - etykieta BLP w formacie drukarek Zebra
Jeżeli używacie Państwo drukarki laserowej – etykieta wygenerowana w pliku pdf – parametr BLP
Jeżeli używacie Państwo drukarki termicznej zebra - etykieta wygenerowana w pliku zpl – parametr ZBLP
content string(30) Tak Zawartość przesyłki
comment string(100) Nie Dodatkowy komentarz, do wydruku na liście przewozowym.
Pierwsze 50 znaków wiadomości zostanie również przekazane kurierowi jako uwagi zleceniodawcy
reference string(200) Nie Numer referencyjny przesyłki
billing - informacja o płatności
shippingPaymentType string Tak Określenie strony, która zostanie obciążona kosztami, możliwe opcje:
SHIPPER - nadawca,
RECEIVER - odbiorca,
USER - strona trzecia
billingAccountNumber integer Tak Numer klienta, który będzie obciążony kosztami
paymentType string Tak Wybór sposobu płatności, możliwe wartości:
CASH - płatność gotówką
BANK_TRANSFER - przelew (tylko dla klientów z umową i numerem SAP)
costsCenter string(20) Nie Miejsce powstawania kosztów
specialServices - zamawianie usług dodatkowych
serviceType string Nie Rodzaj usługi dodatkowej, możliwe wartości:
1722 - Doręczenie w godzinach 18-22dodatkowo płatne
SOBOTA - Doręczenie w sobotędodatkowo płatne
NAD_SOBOTA - Nadanie w sobotędodatkowo płatne
UBEZP - Ubezpieczenie przesyłkidodatkowo płatne
COD - Zwrot pobraniadodatkowo płatne
PDI - Informacje przed doręczeniemdodatkowo płatne
ROD - Zwrot potwierdzonych dokumentówdodatkowo płatne
POD - Potwierdzenie doręczenia dodatkowo płatne / Dla produktu PI - Usługi utylizacjibezpłatne
SAS - Doręczenie do sąsiadabezpłatne
ODB - Odbiór własnybezpłatne
serviceValue float Nie Deklarowana wartość, wymagana podczas zamawiania usług ubezpieczenie lub zwrot pobrania
textInstruction string(32) Nie Nazwa dokumentu zwrotnego w usłudze ROD
collectOnDeliveryForm string Nie Forma zwrotu pobrania w usłudze COD, dostępne wartości:
BANK_TRANSFER - przelew (tylko dla klientów z umową i numerem SAP)
shipmentTime - informacja o czasie nadania przesyłki
shipmentDate string Tak Data nadania w formacie RRRR-MM-DD
shipmentStartHour string(32) Tak Początek zakresu godzinowego, w którym kurier ma odebrać przesyłkę; w formacie GG:MM
shipmentEndHour string(32) Tak Koniec zakresu godzinowego, w którym kurier ma odebrać przesyłkę; w formacie GG:MM
shipper oraz receiver - dane adresowe nadawcy oraz odbiorcy
addressType string(1) Nie Typ adresu (B/C) (tylko odbiorca)
country string(2) Tak Kraj odbiorcy
isPackstation bool Nie Doręczenie do DHL Parcelstation
isPostfiliale bool Nie Doręczenie do DHL Parcelshop
postnummer string(10) Nie Numer klienta - wymagane tylko dla DE przy doręczeniu do paczkomatu
name string(60) Tak Nazwa (imię i nazwisko bądź nazwa firmy)
postalCode string Tak Kod pocztowy
city string(17) Tak Miejscowość
street string(35) Tak Ulica
houseNumber string(10) Tak Numer domu
W przypadku doręczenia do DHL Parcelstation lub DHL Parcelshop dla przesyłek zagranicznych Connect - numer parcelstation lub parcelshop suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
apartmentNumber string(10) Nie Numer lokalu suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
preaviso oraz contact - dane do preawizacji / kontaktubezpłatne
personName string(50) Nie Nazwa osoby kontaktowej
phoneNumber string(9) Nie Numer telefonu (9 cyfr)
emailAddress string(100) Nie Adres email
neighbour - dane sąsiada (tylko, gdy wybrana usługa SAS)
name string(60) Tak Nazwa (imię i nazwisko bądź nazwa firmy)
postalCode string Tak Kod pocztowy (w formacie xxxxx: bez myślnika)
city string(17) Tak Miejscowość
street string(35) Tak Ulica
houseNumber string(10) Tak Numer domu suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
apartmentNumber string(10) Nie Numer lokalu suma znaków w polach "apartmentNumber" i "houseNumber" nie może przekroczyć 15 znaków
contactPhone string(9) Nie Kontaktowy numer telefonu
contactEmail string(100) Nie Kontaktowy adres email
pieceList - dane nt. paczek w przesyłce
type string Tak Typ paczki, możliwe wartości:
ENVELOPE - przesyłka kopertowa
PACKAGE - paczka
PALLET - paleta
weight integer Tak Waga paczki(w kilogramach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
width integer Tak Szerokość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
height integer Tak Wysokość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
length integer Tak Długość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
quantity integer Tak Ilość paczek tego typu
nonStandard bool Nie Oznaczenie, że paczka jest niestandardowa (true / false)
euroReturn bool Nie Oznaczenie, że palety w przesyłce są do zwrotu (true / false)
blpPieceId string(32) Nie Identyfikator paczki (JJD) na etykietę BLP (dla klientów, którzy prowadzą własną numerację)

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
shipmentNotificationNumber string - Identyfikator przesyłki
dispatchNotificationNumber string - Identyfikator zamówienia (jeśli zamówiony kurier)
labelType string - Typ etykiety zwrotnej
labelFormat string - Format MIME etykiety
labelContent string - Zawartość etykiety (zakodowana w base64)

Przykłady wywołania

<authData>
  <username>testomir</username>
  <password>testalski</password>
</authData>
<shipment>
  <shipmentInfo>
    <dropOffType>REQUEST_COURIER</dropOffType>
    <!-- możliwe wartości dropOffType:
      REGULAR_PICKUP - utworzenie przesyłki bez sprawdzania restrykcji na kod pocztowy (zbiór stały)
      REQUEST_COURIER - utworzenie przesyłki i zamówienie kuriera
      COURIER_ONLY - zamówienie kuriera -->
    <serviceType>AH</serviceType>
    <!-- typ usługi przewozowej, możliwe opcje serviceType:
      AH - przesyłka krajowa
      09 - usługa domestic 09
      12 - usługa domestic 12 -->
    <billing>
      <shippingPaymentType>SHIPPER</shippingPaymentType>
      <!-- określenie strony, która zostanie obciążona kosztami, możliwe opcje serviceType:
        SHIPPER - płaci nadawca
        RECEIVER - płaci odbiorca
        USER - płatność trzecia strona -->
      <billingAccountNumber>1204663</billingAccountNumber>
      <paymentType>BANK_TRANSFER</paymentType>
      <!-- wybór sposobu płatności, możliwe wartości paymentType:
         CASH - płatność gotówką
         BANK_TRANSFER - przelew (tylko dla klientów z umową i numerem SAP) -->
      <costsCenter>ABC1235</costsCenter>
    </billing>
    <specialServices>
      <item>
        <serviceType>ODB</serviceType>
        <!-- rodzaj usługi dodatkowej, możliwe wartości serviceType:
          - 1722 - Doręczenie w godzinach 18-22
          - SOBOTA - Nadanie / doręczenie w sobotę
          - UBEZP - Ubezpieczenie przesyłki
          - COD - Zwrot pobrania
          - PDI - Informacje przed doręczeniem
          - ROD - Zwrot potwierdzonych dokumentów
          - POD - Potwierdzenie doręczenia
          - ODB - Odbiór własny
          -->
      </item>
      <item>
        <serviceType>UBEZP</serviceType>
        <serviceValue>20000</serviceValue>
      </item>
    </specialServices>
    <shipmentTime>
      <shipmentDate>2012-10-23</shipmentDate>
      <shipmentStartHour>12:00</shipmentStartHour>
      <shipmentEndHour>15:00</shipmentEndHour>
    </shipmentTime>
    <labelType>LP</labelType>
    <!-- wybór etykiety zwrotnej, możliwe wartości labelType:
      LP - list przewozowy
      BLP - etykieta BLP w formacie PDF
      ZBLP - etykieta BLP w formacie drukarek Zebra -->
  </shipmentInfo>
  <content>Gra komputerowa</content>
  <comment>ostrożnie</comment>
  <ship>
    <shipper>
      <preaviso>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </preaviso>
      <contact>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </contact>
      <address>
        <name>Janek</name>
        <postalCode>00909</postalCode>
        <city>Wawa</city>
        <street>Leśna</street>
        <houseNumber>9</houseNumber>
        <apartmentNumber>59</apartmentNumber>
      </address>
    </shipper>
    <receiver>
      <preaviso>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </preaviso>
      <contact>
        <personName>3e Spółka Jawna</personName>
        <phoneNumber>123456789</phoneNumber>
        <emailAddress>testomir@gmail.pl</emailAddress>
      </contact>
      <address>
        <addressType>B</addressType>
        <country>PL</country>
        <name>Ja</name>
        <postalCode>00001</postalCode>
        <city>Wawa</city>
        <street>Leśna</street>
        <houseNumber>9</houseNumber>
        <apartmentNumber>59</apartmentNumber>
      </address>
    </receiver>
  </ship>
  <pieceList>
    <item>
      <type>ENVELOPE</type>
      <!-- typ paczki, możliwe wartości:
        ENVELOPE - przesyłka kopertowa
        PACKAGE - paczka
        PALLET - paleta -->
      <quantity>1</quantity>
    </item>
    <item>
      <type>PACKAGE</type>
      <weight>20</weight>
      <width>60</width>
      <height>40</height>
      <length>40</length>
      <quantity>1</quantity>
    </item>
  </pieceList>
</shipment>