Nie pokazuj więcej tej informacji

Szanowny Kliencie!

Informujemy, że aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasz serwis internetowy gromadzi i zapisuje w pamięci komputerów Użytkowników serwisu krótkie informacje tekstowe (tzw. „cookies”). W dowolnym momencie istnieje możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki, aby wyłączyć ten mechanizm. Konfiguracja, która dopuszcza używanie cookies oznacza, że Użytkownicy wyrażają na powyższe zgodę. Aby dowiedzieć się więcej proszę zapoznać się z Polityką Plików Cookies.

Metoda bookCourier

Metoda umożliwia zamówienie kuriera do zdefiniowanych wcześniej przesyłek, na konkretny dzień w ramach wskazanych godzin. Po otrzymaniu żądania metoda sprawdza dane wejściowe: czy możliwy jest przyjazd kuriera w wyznaczonym czasie i czy wszystkie wskazane przesyłki mogą być odebrane w jednym miejscu (zgodność adresów nadania). W przypadku wystąpienia błędu komunikat zwrotny będzie wskazywał przyczynę problemu.

Zamówić kuriera można

 • dla listy przygotowanych wcześniej przesyłek (przez podanie identyfikatorów przesyłek w parametrze shipmentIdList)
 • bez podawanie przesyłek - wymagana jest wtedy struktura shipmentOrderInfo z podstawowymi danymi o zamówieniu

Uwaga - w przypadku zamawiania kuriera bez podania listy przesyłek, takie zamówienie będzie niewidoczne na liście przesyłek w serwisie www.

Parametry wejściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
authData AuthData Tak Struktura autoryzacyjna
pickupDate string Tak Data w formacie RRRR-MM-DD
pickupTimeFrom string Tak Godzina, od której przesyłka jest gotowa do odebrania (w formacie GG:MM)
pickupTimeTo string Tak Godzina, do której można odebrać przesyłkę (w formacie GG:MM)
additionalInfo string(50) Nie Dodatkowe informacje dla kuriera
shipmentIdList array Tak(*) Tablica elementów typu string, zawierająca identyfikatory przesyłek
shipmentOrderInfo shipmentOrderInfo Tak(*) Zbiorcze dane dotyczące nadawcy oraz ilości oraz wagi przesyłek
courierWithLabel boolean Nie Czy kurier ma przyjechać z etykietą

(*) - tylko jeden z tych elementów (lista zdefiniowanych przesyłek, lub podstawowe dane o przesyłkach) jest wymagany. Jeśli podane są oba struktura shipmentOrderInfo jest ignorowana.

Parametry wyjściowe

Nazwa pola Typ Wymagane? Opis
orderId array Tak Tablica elementów typu string z numerami zleceń

Przykłady wywołań

Zamówienie kuriera dla trzech utworzonych wcześniej przesyłek

<authData>
  <username>testomir</username>
  <password>testalski</password>
</authData>
<pickupDate>2012-10-23</pickupDate>
<pickupTimeFrom>10:00</pickupTimeFrom>
<pickupTimeTo>14:00</pickupTimeTo>
<additionalInfo>Uwaga, paczki zawierają szkło</additionalInfo>
<shipmentIdList>
  <item>1234567</item>
  <item>1234568</item>
  <item>1234569</item>
</shipmentIdList>

Zamówienie kuriera bez definiowania paczek

<authData>
  <username>testomir</username>
  <password>testalski</password>
</authData>
<pickupDate>2012-10-23</pickupDate>
<pickupTimeFrom>10:00</pickupTimeFrom>
<pickupTimeTo>14:00</pickupTimeTo>
<additionalInfo>Uwaga, paczki zawierają szkło</additionalInfo>
<shipmentOrderInfo>
  <shipper>
    <name>Testomir Testalski</name>
    <postalCode>02796</postalCode>
    <city>Warszawa</city>
    <street>Wąwozowa</street>
    <houseNumber>2</houseNumber>
    <contactPerson>Testomir Testalski</contactPerson>
    <contactEmail>testomir@jakasdomena.eu</contactEmail>
  </shipper>
  <numberOfExPieces>3</numberOfExPieces>
  <numberOfDrPieces>0</numberOfDrPieces>
  <totalWeight>40</totalWeight>
  <heaviestPieceWeight>15</heaviestPieceWeight>
</shipmentOrderInfo>