Zmiana dotycząca wydruku listów przewozowych

DHL Parcel Polska, jako jeden z liderów polskiego rynku przesyłek krajowych, innowacyjnych rozwiązań e-commerce i firma propagująca rozwiązania zmierzające do ochrony środowiska

DHL Parcel Polska, jako jeden z liderów polskiego rynku przesyłek krajowych, innowacyjnych rozwiązań e-commerce i firma propagująca rozwiązania zmierzające do ochrony środowiska, informuje, iż

od 09.08.2016 r. zmniejsza ilość drukowanych dokumentów przewozowych.

Zmiana polega na zmniejszeniu liczby wydruków do jednej kartki A4. Na jednej kartce A4 są zamieszczone 3 egzemplarze listów przewozowych. Jeden egzemplarz jest przeznaczony dla nadawcy, drugi dla kuriera, a trzeci na przesyłkę.

Pozwoli to Państwu na oszczędności materiałów eksploatacyjnych.